SKANSELIENBOLIGSELSKAP AS

Styrets medlemmer

Harald Pallesen Styreleder
Tone Tvedt Nestleder
Harald Opsvik Styremedlem
Anne Kristine Aas Styremedlem
Pål Øyvind Bakken Styremedlem

Utdrag styrets årsberetning 2011

Styret har i året som har gått arbeidet med følgende saker:

 • Opprydning på fellesareal. Diverse dugnader i forbindelse med dette.
 • Oppussing av sykkelrom
 • Planlegging av utskifting av balkongdører
 • Sikkerhetsbeslag på vinduer
 • Diverse søknader fra aksjonærer som bruksoverlatelse og ombygginger.
 • Utarbeidelse av HMS-dokumentasjon
 • Eventuelt salg av selskapets leilighet
 • Utarbeidelse av hjemmesider for selskapet

Følgende saker er under arbeid og planlegging i styret:

 • Oppussing av trappehus. Ferdigstillelse
 • Utskifting av metallrister ved inngangsdørene
 • Utskifting av balkongdører
 • Montering av beslag på vinduer

Vedlikehold:

Styret mener at det er gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene, og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet.