SKANSELIENBOLIGSELSKAP AS

Generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling blir i år avholdt 15. juni kl 18.00 i Vareggs lokaler i Persenbakken 20.